معنی اسم موژان

اسم: موژان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است
شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس