معنی کلمه Air به فارسی

 Air
هوا، هر چیز شبیه‌ هوا(گاز، بخار)، باد، نسیم‌، جریان‌

 Air
هوا، نفس‌، شهیق‌، استنشاق‌، (مج.) نما، سیما، اوازه‌،

 Air
اواز، اهنگ‌، بادخور کردن‌، اشکار کردن‌.

 Air Base
پایگاه‌ هوایی‌.

 Air Bladder
بادکنک‌، مثانه‌ء هوا.

 Air Brake
ترمز بادی‌.

 Air Command
(امر.) فرماندهی‌ نیروی‌ هوایی‌.

 Air Condition
دارای‌ دستگاه‌ تهویه‌ کردن‌، تهویه‌ کردن‌.

 Air Controlman
کسیکه‌ حرکت‌ هواپیما را کنترل‌ می‌ کند.

 Air Cool
بوسیله‌ء هوا سرد کردن‌.

 Air Division
(نظ‌.) لشکر هوایی‌.

 Air Dry
کاملا خشک‌، بدون‌ رط‌وبت‌.

 Air Express
پست‌ هوایی‌.

 Air Force
نیروی‌ هوایی‌.

 Air Gap
شکاف‌ هوایی‌.

 Air Gun
تفنگ‌ بادی‌.

 Air Hole
منفذ، بادگیر، چاه‌ هوایی‌.

 Air Lane
خط‌ هوایی‌.

 Air Letter
نامه‌ء هوایی‌، نامه‌ء مخصوص‌ پست‌ هوایی‌.

 Air Line
خط‌ مستقیم‌ هوایی‌، سرویس‌ هوایی‌.

 Air Mass
جریان‌ توده‌ء عظ‌یمی‌ از هوا که‌ مسافت‌ زیادی‌ را در سط‌ح‌

 Air Mass
زمین‌ ط‌ی‌ میکند.

 Air Mile
میل‌ (elim) هوانوردی‌ معادل‌ 3301، 6706 فوت‌.

 Air Minded
علاقمند به‌ فضانوردی‌ و هوانوردی‌.

 Air Pocket
(eloh ria=) منفذ، بادگیر، چاه‌ هوایی‌.

 Air Police
دژبان‌ نیروی‌ هوایی‌.

 Air Pump
تلمبه‌ء بادی‌.

 Air Tight
هوابندی‌ شده‌.

 Air To Air
هوا به‌ هوا، از یک‌ هواپیما به‌ هواپیمای‌ دیگر.

 Airborne
هوا برد، بوسیله‌ هوا نقل‌ و انتقال‌ یافته‌.

 Airbrush
رنگ‌ پاش‌.

 Aircraft
هواپیما، ط‌یاره‌.

 Aircraft Carrier
ناو هواپیمابر.

 Aircrew
کارمندان‌ و خلبانان‌ هواپیما.

 Airdrome
فرودگاه‌.

 Airedale
نوعی‌ سگ‌ خرمایی‌.

 Airfield
فرودگاه‌.

 Airflow
جریان‌ هوا، نسیم‌، وزش‌.

 Airframe
بدنه‌ء هواپیما.

 Airfreight
باربری‌ هوایی‌.

 Airglow
روشنایی‌ که‌ در هنگام‌ غروب‌ به‌ علت‌ تابش‌ افتاب‌ به‌ جو

 Airglow
زمین‌ پدید می‌ اید.

 Airily
شبیه‌ هوا، ظ‌ریفانه‌.

 Airiness
ظ‌رافت‌، شادی‌.

 Airlift
بوسیله‌ء هواپیما حمل‌ و نقل‌ کردن‌، خط‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌

 Airliner
هواپیمای‌ مسافربری‌.

 Airmail
پست‌ هوایی‌.

 Airman Basic
سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نیروی‌ هوایی‌.

 Airmanship
متخصص‌ در خلبانی‌ و هدایت‌ هواپیما.

 Airplane
هواپیما.

 Airport
فرودگاه‌.

 Airpost
پست‌ هوایی‌.

 Airscrew
ملخ‌ هواپیما، پیچ‌ ملخ‌ هواپیما.

 Airship
سفینه‌ء هوایی‌، بالون‌.

 Airsick
مبتلا بکسالت‌ و بهم‌ خوردگی‌ مزاج‌ در اثر پرواز.

 Airspace
فضای‌ هوایی‌.

 Airspeed
سرعت‌ سیر هوایی‌.

 Airstream
جریان‌ هوا.

 Airstrip
باند فرودگاه‌.

 Airt
یک‌ چهارم‌ وسعت‌، ربع‌دایره‌، اداره‌، جهت‌، مسیر،

 Airt
راهنمایی‌ کردن‌.

 Airtight
محفوظ‌ از هوا، غیرقابل‌ نفوذ بوسیله‌ء هوا.

 Airwave
امواج‌ رادیو و تلویزیون‌.

 Airway
راه‌هوایی‌، مسیر جریان‌ هوا.

 Airworthy
مناسب‌ برای‌ پرواز.

 Airy
هوایی‌، هوا مانند، با روح‌، پوچ‌، واهی‌، خودنما.

 airman
خلبان - هوانورد

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس