معنی کلمه Believe به فارسی

 Believe
باور کردن‌، اعتقادکردن‌، گمان‌ داشتن‌، ایمان‌ اوردن‌،

 Believe
اعتقادداشتن‌، معتقدبودن‌.

 Believer
با ایمان‌، معتقد.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس