معنی کلمه Believe به فارسی

 Believe
باور کردن‌، اعتقادکردن‌، گمان‌ داشتن‌، ایمان‌ اوردن‌،

 Believe
اعتقادداشتن‌، معتقدبودن‌.

 Believer
با ایمان‌، معتقد.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس