معنی کلمه Bush به فارسی

 Bush
بوته‌، بته‌، شاخ‌ وبرگ‌.

 Bushed
ازبوته‌ پوشیده‌ شده‌.

 Bushel
مقیاس‌ وزنی‌ است‌ معادل‌ 4 پک‌ (kcep) و23 کوارتز

 Bushel
(strauq)، پیمانه‌ غله‌ ومیوه‌ که‌ درحدود63 لیتر است‌،

 Bushel
پیمانه‌، کیل‌، باپیمانه‌ وزن‌ کردن‌.

 Bushily
بط‌ورانبوه‌، پرپشت‌.

 Bushiness
انبوهی‌، پرپشتی‌.

 Bushing
استر برنجی‌ یا فلزی‌، عایق‌، غلاف‌ حیله‌ گردان‌.

 Bushwhack
ادای‌ کسی‌ را در اوردن‌، مبارزه‌ کردن‌.

 Bushy
انبوه‌، پرپشت‌.

شبکه مترجمین ایران ترجمه آنلاین سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس