معنی کلمه Bush به فارسی

 Bush
بوته‌، بته‌، شاخ‌ وبرگ‌.

 Bushed
ازبوته‌ پوشیده‌ شده‌.

 Bushel
مقیاس‌ وزنی‌ است‌ معادل‌ 4 پک‌ (kcep) و23 کوارتز

 Bushel
(strauq)، پیمانه‌ غله‌ ومیوه‌ که‌ درحدود63 لیتر است‌،

 Bushel
پیمانه‌، کیل‌، باپیمانه‌ وزن‌ کردن‌.

 Bushily
بط‌ورانبوه‌، پرپشت‌.

 Bushiness
انبوهی‌، پرپشتی‌.

 Bushing
استر برنجی‌ یا فلزی‌، عایق‌، غلاف‌ حیله‌ گردان‌.

 Bushwhack
ادای‌ کسی‌ را در اوردن‌، مبارزه‌ کردن‌.

 Bushy
انبوه‌، پرپشت‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس