معنی کلمه Bush به فارسی

 Bush
بوته‌، بته‌، شاخ‌ وبرگ‌.

 Bushed
ازبوته‌ پوشیده‌ شده‌.

 Bushel
مقیاس‌ وزنی‌ است‌ معادل‌ 4 پک‌ (kcep) و23 کوارتز

 Bushel
(strauq)، پیمانه‌ غله‌ ومیوه‌ که‌ درحدود63 لیتر است‌،

 Bushel
پیمانه‌، کیل‌، باپیمانه‌ وزن‌ کردن‌.

 Bushily
بط‌ورانبوه‌، پرپشت‌.

 Bushiness
انبوهی‌، پرپشتی‌.

 Bushing
استر برنجی‌ یا فلزی‌، عایق‌، غلاف‌ حیله‌ گردان‌.

 Bushwhack
ادای‌ کسی‌ را در اوردن‌، مبارزه‌ کردن‌.

 Bushy
انبوه‌، پرپشت‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس