معنی کلمه Cedar به فارسی

 Cedar
سدر، سرو، سروازاد، چوب‌ سرو، رنگ‌ قرمز مایل‌ به‌ زرد.

 Cedarn
سروی‌، مثل‌ سرو، سدری‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس