معنی کلمه Cedar به فارسی

 Cedar
سدر، سرو، سروازاد، چوب‌ سرو، رنگ‌ قرمز مایل‌ به‌ زرد.

 Cedarn
سروی‌، مثل‌ سرو، سدری‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس