سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Chant به فارسی

 Chant
اهنگ‌ ساده‌ و کشیده‌، مناجات‌، سرود، سرود یا اهنگ‌

 Chant
خواندن‌.

 Chanter
خواننده‌، سراینده‌، سرود خوان‌ کلیسا.

 Chantey
(ytnahc=) سرود ملوانان‌ هنگام‌ کار.

 Chanticleer
(kcoc=) خروس‌.

 Chanty
(yetnahc=) سرود ملوانان‌ هنگام‌ کار.

 chanterelle
قارچزردخوردنی

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس