معنی کلمه Combination به فارسی

 Combination
ترکیب‌، امیزش‌.

 Combination
ترکیب‌.

 Combinational
ترکیبی‌.

 Combinational Circuit
مدار ترکیبی‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس