معنی کلمه Combination به فارسی

 Combination
ترکیب‌، امیزش‌.

 Combination
ترکیب‌.

 Combinational
ترکیبی‌.

 Combinational Circuit
مدار ترکیبی‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس