معنی کلمه Display به فارسی

 Display
نمایش‌ دادن‌، نشان‌ دادن‌، ابراز کردن‌، اشکارکردن‌،

 Display
نمایش‌، تظ‌اهر، جلوه‌.

 Display
نمایش‌، نمایش‌ دادن‌، نمایاندن‌.

 Display Console
پیشانه‌ نمایشگر.

 Display Menu
فهرست‌ انتخاب‌ نمایشی‌.

 Display Terminal
پایانه‌ نمایشگر.

 Display Tube
لامپ‌ نمایشگر.

 Display Unit
واحد نمایشگر، واحد نمایش‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس