معنی کلمه Enable به فارسی

 Enable
قادر ساختن‌، وسیله‌ فراهم‌ کردن‌، تهیه‌ کردن‌ برای‌،

 Enable
اختیار دادن‌.

 Enable
توانا ساختن‌، قادر ساختن‌.

 Enable Pulse
تپش‌ تواناساز.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس