معنی کلمه Favorite به فارسی

 Favorite
مط‌لوب‌، برگزیده‌، مخصوص‌، سوگلی‌، محبوب‌.

 Favorite Son
نامزد ریاست‌ جمهوری‌، کاندیدای‌ ریاست‌ جمهوری‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس