معنی کلمه Female به فارسی

 Female
جنس‌ ماده‌، مونث‌، زنانه‌، جانور ماده‌، زن‌، نسوان‌.

 Female Connector
بسط‌ ماده‌، اتصال‌ ماده‌.

 Female Plug
دو شاخه‌ ماده‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس