معنی کلمه Generous به فارسی

 Generous
سخی‌، بخشنده‌، زیاد.

 generously
ازروی بخشش - ازروی بخشندگی - سخاوتمندانه - ازروی گذشت - بفراوانی

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس