معنی کلمه Generous به فارسی

 Generous
سخی‌، بخشنده‌، زیاد.

 generously
ازروی بخشش - ازروی بخشندگی - سخاوتمندانه - ازروی گذشت - بفراوانی

شبکه مترجمین ایران ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس