سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Georgian به فارسی

 Georgian
گرجی‌، گرجستانی‌، اهل‌ جرجیا.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس