معنی کلمه Gossip به فارسی

 Gossip
شایعات‌ بی‌اساس‌، شایعات‌ بی‌ پرو پا، دری‌ وری‌، اراجیف‌،

 Gossip
بد گویی‌، سخن‌ چینی‌، شایعات‌ بی‌ اساس‌ دادن‌، دری‌ وری‌

 Gossip
گفتن‌ یانوشتن‌، سخن‌ چینی‌ کردن‌، خبر کشی‌ کردن‌.

 Gossipy
وابسته‌ به‌سخن‌ چینی‌ یا شایعات‌.

 gossiper
کسیکه شایعات بی اساس میدهد - حرف مفت زن - دری وری نویس

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس