سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Gravity به فارسی

 Gravity
سنگینی‌، ثقل‌، جاذبه‌ زمین‌، درجه‌ کشش‌، وقار، اهمیت‌،

 Gravity
شدت‌، جدیت‌، دشواری‌ وضع‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس