معنی کلمه Information به فارسی

 Information
اط‌لاع‌، اخبار، مفروضات‌، اط‌لاعات‌، سوابق‌، معلومات‌،

 Information
اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار، خبر رسانی‌.

 informational
اطلاعی - متضمن - اگاهی

شبکه مترجمین ایران ترجمه آنلاین سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس