سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Leading Edge به فارسی

 Leading Edge
لبه‌ مقدم‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس