معنی کلمه National به فارسی

 National
ملی‌، قومی‌، وابسته‌ به‌ قوم‌ یاملتی‌، تبعه‌، شهروند.

 National Guard
گارد ملی‌.

 National Income
درامد ملی‌.

 National Park
باغ‌ ملی‌.

 Nationalism
ملت‌ پرستی‌، ملت‌ گرایی‌، ملیت‌، ناسیونالیزم‌.

 Nationalist
ملت‌ گرای‌، ملت‌ دوست‌، ط‌رفدار ملت‌، ناسیونالیست‌.

 Nationality
ملیت‌، تابعیت‌.

 Nationalization
ملی‌ سازی‌.

 Nationalize
ملی‌ کردن‌، ملی‌ شدن‌.

 nationally
بطور ملی - از لحاظ ملی

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس