معنی کلمه Negative به فارسی

 Negative
(noitagen=) منفی‌، خنثی‌ کردن‌، منفی‌ کردن‌.

 Negative
منفی‌.

 Negative Feedback
بازخوردمنفی‌.

 Negative Film
فیلم‌ منفی‌.

 Negative Logic
منط‌ق‌ منفی‌.

 negatively
بطور منفی - منفی وار - وارونه

شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس