معنی کلمه Offset به فارسی

 Offset
چاپ‌ افست‌، جابجاسازی‌، مبدا، نقط‌ه‌ شروع‌ مسابقه‌، چین‌،

 Offset
خمیدگی‌، انحراف‌، وزنه‌ متعادل‌، رقم‌ متعادل‌ کننده‌،

 Offset
متعادل‌ کردن‌، جبران‌ کردن‌، خنثی‌ کردن‌، چاپ‌ افست‌ کردن‌.

 Offset
جبران‌ کردن‌، افست‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس