معنی کلمه Offset به فارسی

 Offset
چاپ‌ افست‌، جابجاسازی‌، مبدا، نقط‌ه‌ شروع‌ مسابقه‌، چین‌،

 Offset
خمیدگی‌، انحراف‌، وزنه‌ متعادل‌، رقم‌ متعادل‌ کننده‌،

 Offset
متعادل‌ کردن‌، جبران‌ کردن‌، خنثی‌ کردن‌، چاپ‌ افست‌ کردن‌.

 Offset
جبران‌ کردن‌، افست‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس