معنی کلمه Power Plant به فارسی

 Power Plant
نیروگاه‌ برق‌، کارخانه‌ برق‌، نیروی‌ محرکه‌ هواپیما

 Power Plant
واتومبیل‌، دستگاه‌ تولید نیروی‌، محرکه‌ وسیله‌ نقلیه‌.

 Power Plant
کارخانه‌ برق‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس