معنی کلمه Power Plant به فارسی

 Power Plant
نیروگاه‌ برق‌، کارخانه‌ برق‌، نیروی‌ محرکه‌ هواپیما

 Power Plant
واتومبیل‌، دستگاه‌ تولید نیروی‌، محرکه‌ وسیله‌ نقلیه‌.

 Power Plant
کارخانه‌ برق‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس