سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه pick up به فارسی

 pick up
بردارنده - برداشتنی

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس