معنی کلمه platform به فارسی

 platform
سکو - تلواره - سحن - زمین بلندکه دران ایستاده سخن رانی کنند - منبر

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس