معنی کلمه platform به فارسی

 platform
سکو - تلواره - سحن - زمین بلندکه دران ایستاده سخن رانی کنند - منبر

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس