معنی کلمه Quote به فارسی

 Quote
نقل‌ قول‌ کردن‌، ایراد کردن‌، مظ‌نه‌ دادن‌، نقل‌ بیان‌ کردن‌

 Quote
نقل‌ کردن‌، مظ‌نه‌ دادن‌، نشان‌ نقل‌ قول‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس