معنی کلمه Quote به فارسی

 Quote
نقل‌ قول‌ کردن‌، ایراد کردن‌، مظ‌نه‌ دادن‌، نقل‌ بیان‌ کردن‌

 Quote
نقل‌ کردن‌، مظ‌نه‌ دادن‌، نشان‌ نقل‌ قول‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس