معنی کلمه Relationship به فارسی

 Relationship
ارتباط‌، نسبت‌، خویشی‌.

 Relationship
خویشی‌، وابستگی‌، نسبت‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس