معنی کلمه Relationship به فارسی

 Relationship
ارتباط‌، نسبت‌، خویشی‌.

 Relationship
خویشی‌، وابستگی‌، نسبت‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس