معنی کلمه Run به فارسی

 Run
دویدن‌، پیمودن‌، پخش‌ شدن‌، جاری‌ شدن‌، دوام‌ یافتن‌،

 Run
ادامه‌ دادن‌، اداره‌ کردن‌، نشان‌ دادن‌، ردیف‌، سلسله‌،

 Run
ترتیب‌، محوط‌ه‌، سفر و گردش‌، ردپا، حدود، مسیر، امتداد

 Run
راندن‌، رانش‌، دایر بودن‌، اداره‌ کردن‌.

 Run Away
گریزان‌، فراری‌، گریختن‌، شخص‌ فراری‌.

 Run Down
تااخرین‌ نفس‌ دنبال‌ کردن‌، مندرس‌، کهنه‌.

 Run Of The Mill
برجسته‌ نبودن‌ در جنس‌، متوسط‌، عادی‌.

 Run Of The Mine
بی‌ درجه‌، بی‌ رتبه‌.

 Run Off
زائده‌، وازده‌، اشغال‌، زهاب‌، اب‌ زه‌ کشی‌.

 Run On
ادامه‌ دادن‌، بتفصیل‌ بیان‌ کردن‌، بدون‌ وقفه‌.

 Run Out
باخر رسیدن‌، خسته‌ شدن‌، مردود شدن‌.

 Run Over
لبریز شدن‌، مرور کردن‌، زیر گرفتن‌.

 Run Through
بسرعت‌ خرج‌ و تلف‌ کردن‌، خلاصه‌ کردن‌.

 Run Time
حین‌ رانش‌.

 Run Time Error
خط‌ای‌ حین‌ رانش‌.

 Run Up
بسرعت‌ خرج‌ و تلف‌ کردن‌، شلیک‌ کردن‌، رسیدن‌.

 Runabout
اواره‌، سرگردان‌، اتومبیل‌ سبک‌.

 Runagate
(edagener)مرتد، از دین‌ برگشته‌.

 Runcinate
(گ‌.ش‌.) مضرس‌، دارای‌ دندانه‌ های‌ اره‌ مانند.

 Rundle
پله‌ نردبان‌، استوانه‌ گردنده‌، گوی‌، نهال‌.

 Rundlet
(telnur) بشکه‌ کوچک‌، واحد گنجایش‌ مایعات‌ قدیمی‌.

 Rune
نشان‌ مرموز، سخن‌ مرموز، ط‌لسم‌، (ک‌.) سخن‌.

 Rung
اسپوک‌، میله‌ چرخ‌ فرمان‌، پله‌ نردبان‌، پله‌، مرحله‌.

 Runic
رمزی‌، ط‌لسمی‌.

 Runless
بدون‌ برد در دور مسابقه‌.

 Runlet
(teldnur) بشکه‌ کوچک‌، واحد گنجایش‌ مایعات‌ قدیمی‌.

 Runnel
جوی‌، اب‌ رو، نهر کوچک‌.

 Runner
ریشه‌ هوایی‌، دونده‌، گردنده‌، گشتی‌، افسر پلیس‌،

 Runner
فروشنده‌ سیار، ولگرد، متصدی‌، ماشین‌ چی‌، اداره‌ کننده‌

 Runner
شغلی‌.

 Runner Up
دومین‌ نفر یا تیم‌ برنده‌ مسابقه‌.

 Running
دونده‌، مناسب‌ برای‌ مسابقه‌ دو، جاری‌، مداوم‌.

 Running Board
تخته‌ رکاب‌ اتومبیل‌.

 Running Gear
قسمت‌ حرکت‌ کننده‌ ماشین‌ (چون‌ لوکوموتیو).

 Running Stitch
کوک‌ کوچک‌ زیر و روی‌ پارچه‌.

 Running Time
زمان‌ رانش‌.

 Running Title
عنوان‌ کوچک‌ هر یک‌ از صفحات‌ کتاب‌.

 Runny
متمایل‌ بدویدن‌، دونده‌.

 Runt
(ج‌.ش‌.) کبوتر خانگی‌ درشت‌، کوتوله‌، گاو ماده‌ کوچک‌.

 Runty
پست‌، کوچک‌، حقیر، ناچیز.

 Runway
باند فرودگاه‌، مجرا، راهرو، ردپا.

 runaway
گریخته - فراری - در رفته - افسار گریخته - شخص فراری یا گریخته

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس