معنی کلمه Sail به فارسی

 Sail
بادبان‌، شراع‌ کشتی‌ بادی‌، هر وسیله‌ ای‌ که‌ با باد

 Sail
بحرکت‌ دراید، باکشتی‌ حرکت‌ کردن‌روی‌ هوا با بال‌

 Sail
گسترده‌پرواز کردن‌، با ناز وعشوه‌ حرکت‌ کردن‌.

 Sailboat
قایق‌ بادبانی‌، کشتی‌ بادبانی‌، کشتی‌ بادی‌.

 Sailcloth
پارچه‌ بادبانی‌، پارچه‌ شراعی‌، بادبان‌.

 Sailer
(rolias) دریا نورد، ملوان‌، قایق‌ بادبانی‌، ملاح‌، ناوی‌

 Sailfish
(ج‌.ش‌.) انواع‌ شمشیرماهیان‌ دندان‌ دار.

 Sailing
کشتیرانی‌، پارچه‌ بادبانی‌، سفر دریایی‌.

 Sailor
(relias) دریا نورد، ملوان‌، قایق‌ بادبانی‌، ملاح‌، ناوی‌

 Sailor
ملوان‌، ناوی‌.

 Sailplane
هواپیمای‌ بی‌ موتور.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس