سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Stain به فارسی

 Stain
لک‌، لکه‌، داغ‌، الودگی‌، الایش‌، ننگ‌، لکه‌ دار کردن‌،

 Stain
چرک‌ کردن‌، زنگ‌ زدن‌، رنگ‌شدن‌، رنگ‌ پس‌ دادن‌، زنگ‌ زدگی‌.

 Stainable
لکه‌ پذیر، زنگ‌ بردار.

 Stainer
ماده‌ رنگرزی‌، لکه‌ دار کننده‌.

 Stainless
زنگ‌ ناپذیر، ضد زنگ‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس