معنی کلمه Stain به فارسی

 Stain
لک‌، لکه‌، داغ‌، الودگی‌، الایش‌، ننگ‌، لکه‌ دار کردن‌،

 Stain
چرک‌ کردن‌، زنگ‌ زدن‌، رنگ‌شدن‌، رنگ‌ پس‌ دادن‌، زنگ‌ زدگی‌.

 Stainable
لکه‌ پذیر، زنگ‌ بردار.

 Stainer
ماده‌ رنگرزی‌، لکه‌ دار کننده‌.

 Stainless
زنگ‌ ناپذیر، ضد زنگ‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس