معنی کلمه Teen به فارسی

 Teen
اسیب‌، غصه‌، رنج‌، درد، اندوه‌، خشم‌، تنفر، سنین‌ 31

 Teen
الی‌ 91سالگی‌.

 Teen Age
(reganeet، reneet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).

 Teenager
(reneet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).

 Teener
(reganeet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).

 Teens
سنین‌ 31 تا 91، نوجوان‌ ده‌ تا 91 ساله‌، ده‌ تانوزده‌

 Teens
سالگی‌.

 Teeny
(ynit) ریز، ریزه‌، کوچک‌، ناچیز.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس