سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Timid به فارسی

 Timid
ترسو، کمرو، محجوب‌.

 Timidity
(ssendimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.

 Timidness
(ytidimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.

 timidly
با کمرویی - خائفانه

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس