معنی کلمه Timid به فارسی

 Timid
ترسو، کمرو، محجوب‌.

 Timidity
(ssendimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.

 Timidness
(ytidimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.

 timidly
با کمرویی - خائفانه

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس