سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Trend به فارسی

 Trend
الودگی‌ لوزه‌ وحلق‌ وگلو با سیل‌.

 Trend
گرایش‌، تمایل‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس