معنی کلمه Trend به فارسی

 Trend
الودگی‌ لوزه‌ وحلق‌ وگلو با سیل‌.

 Trend
گرایش‌، تمایل‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس