سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه tenderness به فارسی

 tenderness
نازکی - تردی - دلسوزی - رقت - مهربانی - محبت - شفقت

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس