معنی کلمه Unseat به فارسی

 Unseat
سرنگون‌ کردن‌ (از تخت‌ یا کرسی‌)، محروم‌ کردن‌ نماینده‌

 Unseat
از کرسی‌.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس