معنی کلمه Valid به فارسی

 Valid
قوی‌، سالم‌، معتبر، قانونی‌، درست‌، صحیح‌، دارای‌

 Valid
اعتبار، موثر.

 Valid
معتبر، صحیح‌.

 Valid
معتبر، صحیح‌.

 Validate
معتبر ساختن‌، تایید اعتبار.

 Validate
معتبر ساختن‌، تایید اعتبار.

 Validate
معتبرساختن‌، قانونی‌ کردن‌، قانونی‌ شناختن‌، نافذ

 Validate
شمردن‌، تنفیذ کردن‌.

 Validation
(ytadilav) اعتبار، تایید، تصدیق‌، تنفیذ، درستی‌، صحت‌

 Validation
معتبر سازی‌، تصدیق‌.

 Validation
معتبر سازی‌، تصدیق‌.

 Validity
اعتبار.

 Validity
اعتبار.

 Validity
(noitadilav) اعتبار، تایید، تصدیق‌، تنفیذ، درستی‌،

 Validity
صحت‌.

 Validity Check
مقابله‌ اعتبار، بررسی‌ اعتبار.

 Validity Check
مقابله‌ اعتبار، بررسی‌ اعتبار.

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس