معنی کلمه Viola به فارسی

 Viola
(مو.) ویولن‌بزرگ‌، (گ‌.ش‌.) بنفشه‌ عط‌ری‌.

 Viola D"amore
(مو.) ویولون‌ دارای‌ 7 سیم‌ زهی‌ و 7 تار سیمی‌.

 Viola Da Braccio
(مو.) ویولن‌ بزرگ‌ پنج‌ یا شش‌ سیمه‌.

 Viola Da Gamba
(مو.) ویلون‌ سل‌ قدیمی‌ 5 یا 6 سیمه‌.

 Violability
قابلیت‌ غصب‌ یا تخط‌ی‌.

 Violable
غصب‌ کردنی‌، تجاوز کردنی‌، تخط‌ی‌ پذیر.

 Violaceous
بنفش‌، برنگ‌ بنفشه‌، از جنس‌ بنفشه‌.

 Violate
تجاوز کردن‌ به‌، شکستن‌، نقض‌ کردن‌، هتک‌ احترام‌ کردن‌،

 Violate
بی‌ حرمت‌ ساختن‌، مختل‌ کردن‌.

 Violation
تجاوز، تخلف‌، تخط‌ی‌، پیمان‌ شکنی‌، نقض‌ عهد.

 Violation
تخلف‌، تخط‌ی‌.

 Violation
تخلف‌، تخط‌ی‌.

 Violator
غاصب‌، ناقص‌، متجاوز.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس