معنی کلمه Water به فارسی

 Water
اب‌، ابگونه‌، پیشاب‌، مایع‌، اب‌ دادن‌.

 Water Boy
بچه‌ سقا.

 Water Buffalo
(ج‌.ش‌.) گاو میش‌ اهلی‌ شده‌ اسیایی‌.

 Water Chestnut
(گ‌.ش‌.) خس‌ سه‌کله‌(snatan apart).

 Water Cure
(ط‌ب‌) اب‌ درمان‌، علاج‌ بااب‌، معالجه‌بااب‌.

 Water Dog
(ج‌.ش‌.) سگ‌ابی‌، شناگر ماهر.

 Water Fast
رنگ‌ نرو (با اب‌)، غیر قابل‌ پاک‌ شدن‌ بوسیله‌اب‌، پارچه‌

 Water Fast
شورنرو.

 Water Heater
ظ‌رف‌ ابگرم‌کن‌، ابگرم‌کن‌.

 Water Hemlock
(گ‌.ش‌.) شوکران‌ابی‌.

 Water Hole
سوراخ‌ یا شکاف‌ ط‌بیعی‌ رودخانه‌خشک‌ شده‌ که‌مقداری‌ اب‌

 Water Hole
دران‌باشد، چاله‌اب‌.

 Water Hyacinth
(گ‌.ش‌.) سنبل‌ ابی‌، وردالنیل‌.

 Water Lily
(گ‌.ش‌.) نیلوفر ابی‌.

 Water Main
شاه‌ لوله‌ اب‌، لوله‌ هادی‌ اب‌.

 Water Meter
کنتور اب‌، اب‌ سنج‌.

 Water Mill
اسیاب‌ ابی‌، اسیاب‌.

 Water Moccasin
(ج‌.ش‌.) مار سمی‌ ابزی‌ جنوب‌ امریکا.

 Water Nymph
حوری‌ دریایی‌، الهه‌ دریایی‌.

 Water Pipe
لوله‌ اب‌، تنبوشه‌، لوله‌ مخصوص‌ لوله‌ کشی‌ اب‌.

 Water Polo
بازی‌ فوتبال‌ ابی‌، واترپلو.

 Water Repellent
دافع‌ اب‌، پس‌ زننده‌ اب‌.

 Water Resistant
مقاوم‌ در برابر اب‌ (ولی‌ نه‌ رط‌وبت‌ ناپذیر کامل‌).

 Water Ski
اسکی‌ ابی‌.

 Water Snake
(ج‌.ش‌.) مار ابی‌ (xirtan).

 Water Soak
در اب‌ صابون‌ زدن‌، در اب‌ خیساندن‌.

 Water Supply
منبع‌ اب‌، ذخیره‌ اب‌.

 Water System
رودخانه‌ و شعبات‌ ان‌، ذخیره‌ اب‌، منبع‌ اب‌، سیستم‌

 Water System
ابیاری‌.

 Water Table
سط‌ح‌ ایستای‌، سط‌ح‌ ابهای‌ زیر زمین‌.

 Water Tower
تانک‌ اب‌، برج‌ مخزن‌ اب‌.

 Waterborne
اب‌ اورده‌، حمل‌ شده‌بوسیله‌اب‌، اب‌ برد.

 Watercloset
(.C.W) ابریز، مستراح‌، مبال‌.

 Watercolor
اب‌ رنگ‌، بنگاب‌، نقاشی‌ ابرنگ‌.

 Watercress
(گ‌.ش‌.) شاهی‌ ابی‌، اب‌ تره‌، رنگ‌ شاهی‌ ابی‌.

 Waterer
نوشابه‌نوش‌، اشامنده‌.

 Waterfall
ابشار.

 Waterfowl
(ج‌.ش‌.) مرغ‌ ابزی‌، واق‌، واک‌.

 Waterfront
اب‌ کنار، اب‌ نما، پیشرفتگی‌ خشکی‌ در اب‌، اسکله‌.

 Watering Place
ابشخور، استخر، اب‌ انبار، مخزن‌، محل‌ چشمه‌ اب‌ معدنی‌.

 Waterish
چیز ابکی‌، هر چیزی‌ شبیه‌اب‌.

 Waterless
بی‌اب‌.

 Waterlevel
ترازابی‌، ترازاب‌، سط‌ح‌اب‌.

 Waterline
اب‌ خط‌، خط‌ بر خورد اب‌ با کشتی‌، خط‌ بار گیری‌ کشتی‌،

 Waterline
خط‌ میزان‌ و تراز کشتی‌ باسط‌ح‌ اب‌.

 Waterlog
غیر قابل‌ استفاده‌شدن‌ (کشتی‌ وغیره‌) در اثر چکه‌ و

 Waterlog
نفوذ اب‌، از اب‌ خیس‌ شدن‌.

 Waterlogged
پراب‌، سنگین‌، خیس‌ در اب‌، از اب‌ اشباع‌.

 Waterman
کسی‌ که‌ نزدیک‌ اب‌ یا در اب‌ کار میکند.

 Watermanship
اب‌ بازی‌، قایقرانی‌.

 Watermark
تعیین‌ میزان‌ مد اب‌، علامت‌ چاپ‌ سفید در متن‌ کاغذ سفید،

 Watermark
چاپ‌ سفید یا سایه‌ دار کردن‌.

 Watermelon
(گ‌.ش‌.) هندوانه‌ (siragluv sullurtic).

 Waterpower
نیروی‌ ابی‌.

 Waterproof
پاد اب‌، دافع‌ اب‌، عایق‌ اب‌، ضد اب‌.

 Waterscape
اب‌ دریا، منظ‌ره‌ اب‌ دریا.

 Watershed
اب‌ پخشان‌، منط‌قه‌ای‌ که‌ اب‌ دریا یا رودخانه‌ را پخش‌ و

 Watershed
تقسیم‌ میکند.

 Waterside
کنار دریا، متعلق‌ به‌ کناردریا، ساحل‌.

 Waterspout
لوله‌ یا وسیله‌ای‌ که‌ از ان‌ اب‌ فوران‌ میکند، فواره‌،

 Waterspout
ناودان‌، گرداب‌، گردباد دریایی‌.

 Watertight
مانع‌ دخول‌ اب‌، کیپ‌، مجرای‌ تنگ‌.

 Watervapor
بخاراب‌.

 Waterway
ابراه‌، مسیر ابی‌، راه‌ ابی‌، مسیردریایی‌ و رودخانه‌ای‌.

 Waterweed
(گ‌.ش‌.) گیاه‌ ابزی‌.

 Waterwheel
چرخ‌ چاه‌، دولاب‌، چرخ‌ ابگرد.

 Waterworks
دستگاه‌ اب‌ رسان‌، فواره‌، اب‌ بند.

 Waterworn
شسته‌ شده‌ و صیقلی‌ در اثر اب‌، اب‌ شسته‌.

 Watery
ابی‌، ابدار، اشکبار، پر اب‌، ابکی‌، رقیق‌.

 watercourse
ابرو - - مجرای اب - ابگذر - نهر

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس