سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Zip به فارسی

 Zip
فشار، انرژی‌، زیپ‌، زیپ‌ لباس‌ را کشیدن‌، زیپ‌ دار کردن‌،

 Zip
با سرعت‌ وانرژی‌ حرکت‌ کردن‌، زور، نیرو.

 Zipgun
ط‌پانچه‌ دست‌ ساخته‌.

 Zipper
زیب‌ لباس‌(که‌بجای‌ دکمه‌ بکار میرود)، زیب‌ دار.

 Zippy
پر از وزوز، ط‌ر سروصدا، پر نیرو.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس