معنی کلمه اشاره کردن به انگلیسی

اشاره کردن
advert , gesticulate , hint , indicate , motion , refer , signal , touch , wave

اشاره کردن به
allude , designate , mention , notice

با سر اشاره کردن
nod

شبکه مترجمین ایران ترجمه آنلاین سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس