معنی کلمه اشاره کردن به انگلیسی

اشاره کردن
advert , gesticulate , hint , indicate , motion , refer , signal , touch , wave

اشاره کردن به
allude , designate , mention , notice

با سر اشاره کردن
nod

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس