معنی کلمه تبلور به انگلیسی

تبلور
crystallization

غیر متبلور
amorphous

متبلور
crystallized

متبلور شدن
crystallize

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس