معنی کلمه تنفس به انگلیسی

تنفس
breath , breather , breathing , intermission , respiration

تنفس اعلام کردن
recess

تنفس دادن
recess

تنفس در ادارات
coffee break

تنفس در جلسه
adjournment

تنفس دهان به دهان
mouth-to-mouth resuscitation

تنفس مصنوعی
artificial respiration

تنفس کردن
breathe , respire

دستگاه تنفس
Aqua-lung

دستگاه تنفس مصنوعی
respirator , resuscitator

افشانه تنفسی
inhalator

تنفسی
respiratory

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس