معنی کلمه خیانت به همسر به انگلیسی

خیانت به همسر
infidelity

شبکه مترجمین ایران دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس