سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه خیانت به همسر به انگلیسی

خیانت به همسر
infidelity

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس