سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه کره به انگلیسی

کره
ball , butter , globe , moon , offspring , orb , sphere , spread , youngling

آب کره
hydrosphere

زاییدن کره
foal

زبان کره ای
Korean

نصف کره
hemisphere

نقشه زمین به شکل کره
globe

نیم کره
hemisphere

نیم کره ای
hemispherical

وابسته به کره سنجی
geodetic

کره اسب
foal

کره اسب وحشی
bronco

کره ای
Korean

کره جغرافیایی
globe

کره چشم
eyeball

کره خر
foal

کره زمین
earth , terra firma , world

کره مادیان
filly

کره مالیدن روی نان
butter

کره مانند
buttery , coltish

کره مایع
ghee

کره نباتی
margarine

کره هوا
atmosphere

کره کاکائو
cocoa butter

کیک پر کره
shortbread

اعتقاد به تولد عیسی از مریم باکره
virgin birth

باکره
maid , prime , vestal , virgin , virginal

پرده کرکره
Venetian blind

پشت دری کرکره ای
Venetian blind

پیکره
figure , image , sculpture , statue

تذکره
passport

حضرت مریم باکره
Blessed Virgin

دختر باکره
virgin

دوباره مذاکره کردن
renegotiate

مذاکره
conversation, discussion

مذاکره کردن
bargain , controvert , negotiate , parley , treat

مذاکره کننده
negotiator

مریم باکره
Virgin Mary

نکره
thick-set and clumsy, lumpish

نیمکره جنوبی
Southern Hemisphere

نیمکره خاوری
Eastern Hemisphere

نیمکره شمالی
Northern Hemisphere

نیمکره غربی
New World , Western Hemisphere

کرکره
blind , louver , shade , shutter , jalousie

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس