سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه گیاه شناسی به انگلیسی

گیاه شناسی
botany

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس