سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه یقه به انگلیسی

یقه
collar

دست به یقه شدن
grapple , hustle , roughhouse

دست به یقه شدن با کسی
scuffle

گل یقه زنانه
brooch

یقه آبی
blue-collar

یقه اسکی
polo neck

یقه باز
low-necked, decollete

یقه باز زنانه
plunging neckline

یقه برگردان
with turndown collar

یقه به شکل V
V-neck

یقه پالتو
lapel

یقه چین دار
ruff

یقه عربی
with a stand-up collar

یقه هفت
V-neck

یقه کسی را گرفتن
to sieze someone by the collar

آداب دان و خوش سلیقه
decorous

استخوان شقیقه
temporal bone

باسلیقه
tasteful, tactful in addition, moreover

بدسلیقه
crass

بی مضایقه
lavish , unsparing

حدیقه
garden

خوش سلیقه
dressy , poetic , tasteful

در مضیقه قرار دادن
squeeze , straiten

در مضیقه گذاشتن
stint

در کار خود ماهر و خوش سلیقه
artist

دقیقه
M , minute

دقیقه شمار
minute-hand

رفیقه
lovers

سلیقه
taste, tact

شقیقه
temple, hemicrany, megrim

صدیقه
truthful or pious

طریقه
method , manner, pattern , system , track , wise

عتیقه
antique, relic, old or antiquated

عتیقه شناس
antiquarian , antiquary

مضایقه
sparing

مضایقه کردن
scrimp , spare , stint

مضیقه
distress , extremity , hardship , pinch , shortage , squeeze , strait , straitjacket

مضیقه مالی
encumbrance

هم سلیقه
like-minded

وابسته به عتیقه ها و آثار باستانی
antiquarian

وثیقه
security, bond, written undertaking

وثیقه دادن
pledge , mortgage , deposit

کج سلیقه
of bad tastes or tacts, awkward ill-natured

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس