سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه افاده به فارسی

افاده
افادت: فایده دادن, فایده رساندن , فایده گرفتن , درفارسی افاده به معنی تکبر وخودبینی وخودنمایی هم گفته میشود
1 - ( مصدر ) فایده دادن سود رسانیدن 2 - ( اسم ) تکبر خودبینی . جمع : افادات . یا افاد. کلام . مفهوم سخن معنی آن .
فایده گرفتن . کسب فائده کردن

افاده رسانیدن
( مصدر ) فایده بخشیدن سود دادن .

افاده فروختن
در تداول بمعنی افاده کردن تکبر کردن .

افاده کردن
فایده بخشیدن فایده دادن

پر افاده
( صفت ) پر ادعا .

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس