سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه اماله کردن به فارسی

اماله کردن
تنقیه کردن شستشوی روده ها

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس