سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه اواز به فارسی

اواز
دپارتمانی مشکل از قسمتی از ایل دفرانس و پیکاردی . حاکم نشین بوز نایب الحکومه نشین کلرمون کمپینی سانلی 4 آرندیسمان 35 کانتون 698 کمون . 5887 کیلومتر مربع 606320 سکنه .
آوازه, آوا, اوا: بانگ, صوت, نغمه, آهنگ

ارتاوازد
پدر واجه

اوازه
آواز: بانگ, صوت, نغمه, صیت, شهرت

اوازی
کمه رابطه است به معنی با

چاواز
دهی از دهستان نهار جانات بخش حوم. شهرستان بیرجند .

سقاواز
دهی جزئ دهستان کیوی بخش سنجید شهرستان هرو آباد آب از چشمه .

فراواز
نام دو رود است از رودهای بخارا که یکی را فراواز علیا گویند و دیگری را فراواز سفلی گویند .

هماوازی کردن
1- در آواز وسرود همراهی کردن : تو هم ای دل . بره حق گستاخ باشباهنگ هماوازی کن . ( بهار ) 2- همداستانی کردن موافقت کردن .

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس