سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه بالا گریوه به فارسی

بالا گریوه
دهی از شهرستان خرم آباد است

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس