سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه ترما به فارسی

ترما
شاله ترما و بقچه ترما شال کشمیر .

پیترماریچبورگ
نام قصبه مرکزی ناحیه ناتال از مستعمرات انگلیس

ترمائ
تیر انداختن کسی را تیر انداختن یکی دیگری را .

ترمائیک
نام باستانی خلیج سالونیک .

ترماتود
ماخوذ از فرانسه ترماتود ها نوعی کرم باشند که بشکل انگل در بدن حیوانات ذی فقار زندگی می کنند .

ترمان
دهی است از دهستان تراکمه که در بخش کنگان شهرستان بوشهر و 117 هزار گزی شمال راه فرعی لار به گله دار قرار دارد جلگه و گرمسیر است و 117 تن سکنه دارد آب آن از چشمه و محصول آنجا غله و خرما و پیاز است شغل مردم آنجا کشاورزی است و راه مالرو دارد .

ترمانیدن
افگندن فرمودن و افکندن کنانیدن .

ترماییق
تلفظ ترکی ترمانیک .

چترمار
سماروغ, قارچ

لاترما
لاسیما . بویژه علی الخصوص

محترما
در حال احترام کردن : محترما بعرض میرساند . توضیح غالبا بفتح رائ تلفظ کنند .

محترمات
( اسم ) جمع : محترمه .

محترمانه
با احترام : ... محترمانه پذیرایی شد . توضیح غالبا در غیر مورد بکار برند مثلا گویند : فریدون با جمشید محترمانه صحبت کرد . درین جمله محترمانه قید برای صحبت کردن فریدون است در حالی که مراد آنست که جمشید مورد احترام فریدون بود همچنین است : علی با آنها محترمانه رفتار کرد .

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس