سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه تفخیذ به فارسی

تفخیذ
گروه گروه را خواندن

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس